வாகன விற்பனை

வாகன விற்பனை


வாகனங்கள் வாங்க அல்லது விற்க
  • புதிய தரமான வாகனங்களை வாங்க அல்லது உங்கள் பழைய வாகனங்களை மாற்றி புதிய வாகனங்கள் பெற்றுக்கொள்ள எம்முடனும் தொடர்புகொள்ளளாம்.
  • உங்களிடம் இருக்கும் மேலதிக வாகனங்களைஅல்லது இடவசதியால் உங்களிடத்தில் இருக்கும் தேவையற்ற வாகனங்களை செலவின்றி எடுத்து செல்ல அல்லது அதன் பெறுமதியை தந்து எடுத்துச் செல்ல எம்முடனும் தொடர்புகொள்ளளாம்.
  • உங்களின் வாகனங்களுக்கான காப்புறுதிகளை சகல சலுகைகளுடனும் மிகவும் குறைந்த விலையில் ஒழுங்கு செய்து தருகிறோம்.
  • வாடகை வாகனங்கள் எங்கள் முகவர்களிடத்திலும் உண்டு .
தொடர்புகளுக்கு   079 557 89 80