காப்புறுதிகள்

காப்புறுதிகள்


[vc_row][vc_column][vc_column_text]

உங்களுக்குத் தேவையான சகல காப்புறுதி திட்டங்களையும்,
உங்கள் விருப்பப்படி நாம் செய்துதருகிறோம்.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1455723487263{margin-top: -10px !important;}”][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1429″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css=”.vc_custom_1455785528652{margin-top: -20px !important;margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 25px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1455818057241{margin-top: -50px !important;}”]

மருத்துவ காப்புறுதி
Krankenkasse
உங்கள் மருத்துவ காப்புறுதியை குறைந்த விலையில் சகல சலுகைகளோடும், விளக்கங்களோடும், விரைவாக நாம் அதை திறம்படசெய்துதருகிறோம்.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1432″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css=”.vc_custom_1455785506798{margin-top: -20px !important;margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 25px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1455818043314{margin-top: -50px !important;}”]

ஆயுட்காப்புறுதி
Lebensversicherung
உங்கள் ஆயுட் காப்புறுதியை நீங்கள் விரும்பும் தொகைக்கு, விரும்பும் நிறுவனத்தில் சகலசலுகைகளோடும், விளக்கங்களோடும், விரைவாகசெய்து தருகிறோம். அல்லது எங்களிட்டத்தில் கேளுங்கள் நாம் அதை திறம்பட செய்துதருகிறோம்.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1448″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css=”.vc_custom_1455788087740{margin-top: -20px !important;margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 25px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1455818018125{margin-top: -50px !important;}”]

பிள்ளைகளுக்கான சேமிப்பு
திட்டம் / ஆயுட்காப்புறுதி
Kinder Leben- / Sparversicherung
உங்கள் பிள்ளைகளின் சேமிப்பு அல்லது ஆயுட்காப்புறுதியை நீங்கள் விரும்பும் தொகைக்கு விரும்பும் நிறுவனத்தில் சகல சலுகைகளோடும்,விளக்கங்களோடும், விரைவாக செய்துதருகிறோம். அல்லது எங்களிட்டத்தில் கேளுங்கள் நாம் அதை திறம்பட செய்துதருகிறோம்.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1476″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css=”.vc_custom_1455825540208{margin-top: -20px !important;margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: px !important;padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1455822957104{margin-top: -50px !important;}”]

வாகனக்காப்புறுதி
Autoversicherung
உங்கள் வாகன காப்புறுதி குறைந்த கட்டணத்தில் இருக்கிறதா?
இல்லை என்றால் கவலையை விடுங்கள்.
நீங்கள் செய்யவேண்டியது எங்களை தொடர்புகொள்ளுங்கள். சகல சலுகைக ளோடும், விளக்கங்களோடும், விரைவாக நாம் அதை திறம்பட செய்துதருகிறோம்.
நீங்கள் 10% – 25% வரை உங்கள் பணத்தை மீதப்படுத்தலாம்.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1474″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css=”.vc_custom_1455824270867{margin-top: -20px !important;margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: px !important;padding-top: 40px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1455823389254{margin-top: -50px !important;}”]

தனி நபருக்கான காப்புறுதி
Privathaftpflichtversicherung
நீங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் தவறுதலாக மற்றவர்களின் வீட்டில், அல்லது வேலைதலத்தில், ஏற்படுத்தும் பொருட்சேதம், சரீரசேதம், வீட்டின் சேதம், அல்லது பிரயாணத்தின்
போது ஏற்படும் பொருட் சேதங்களை அல்லது வாகனச்சேதத்தை இதிலிருந்து
பெரும்பகுதியை பெற்றுக்கொள்ளளாம்.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1475″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css=”.vc_custom_1455824953639{margin-top: -20px !important;margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 25px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1455822813631{margin-top: -50px !important;}”]

வங்கிக்கடன் / வீட்டுக்கடன்
Kredit / Darlehen / Hypothek
நீங்கள் விரும்பும் தொகையை பெற்றுக்கொள்ள அல்லது வீட்டுக் கடனுக்கான தொகையை பெற்றுக் கொள்ள தேவையான ஆவணங்களை அனுப்பிய பின் ஆராய்ந்து இதற்குரிய ஆலோசனைகளையும் ஒழுங்குகளையும் சிரமமின்றி துரிதமாககவும் ஒழுங்காகவும் பெற்றுக்கொடுக்கிறோம்.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1472″ alignment=”center” style=”vc_box_rounded” css=”.vc_custom_1455826291582{margin-top: -20px !important;margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 25px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1455823400011{margin-top: -50px !important;}”]

வீட்டுக்கான முற்பணம்
Mietkaution

உங்கள் வீட்டுக்கு செலுத்தும் முற்பணத்தை பணமாக இல்லாமல் வாடகை காப்புறுதியாககொடுக்கலாம்.  மட்டும் அல்லாமல் நீங்கள் இதை செய்வதால்முற்பணமாக கொடுத்த தொகையை சட்டங்களுக்கமைய மீளப்பெற வாய்ப்புக்கள் உண்டு.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”1062″ alignment=”center” css=”.vc_custom_1455825864539{margin-top: -20px !important;margin-right: 10px !important;margin-left: 10px !important;border-top-width: px !important;border-right-width: px !important;border-bottom-width: px !important;border-left-width: px !important;padding-top: 25px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 25px !important;padding-left: 25px !important;}”][vc_column_text css=”.vc_custom_1455823410101{margin-top: -50px !important;}”]

வீடுகளுக்கான காப்புறுதிகள்
Hausratversicherung

நீங்கள் அல்லது உங்கள் குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள்தெரிந்தும் அல்லது தெரியா மலும் வீட்டில் ஏற்படும் பொருட்சேதம் வீட்டின்சேதம் அல்லதுபிரயாணத்தின் போது ஏற்படும் பொருட்சேதங்களை இதிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளளாம்.
உதாரணம் இயற்கை அனர்ந்தம்:
தண்ணீர் நெருப்பு, இடி, மின்னல். பொருட்சேதம்,களவு,அல்லது தொலைந்து போதல், அல்லது உடைந்துபோதல்.
கவணத்திற்கு:
உடமைகளின் பற்றுச்சீட்டை பாதுகாத்து வைக்கவும், நகைகளை வங்கிகளில் பாதுகாப்பாய் வைப்பது நலம் இல்லையேல் பற்றுச்சீட்டு மிகவும்  அவசியம்.
காரணம்:
வீட்டுக்காப்புறுதிஇருந்தாலும்களவு போகும் பட்சத்தில் கொள்வணவுசீட்டும் இல்லை என்றால் முழுத்தொகையையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியாமலும்போகலாம்.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][/vc_row]